Retourneren en Service

Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt geldt de wettelijke garantie. Een artikel moet in goede staat verkeren en bij normaal gebruik naar behoren functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dat niet het geval is, kunt u het artikel retourneren of, indien mogelijk, laten vervangen voor een nieuw exemplaar.

Procedure
- U dient uw retour per e-mail aan te melden via info@louisana.nl of bellen naar 010 – 214 35 00 (bereikbaar dinsdag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur)
- Vermeld het ordernummer en een duidelijke omschrijving van de klacht
- Per e-mail ontvangt u van ons binnen twee werkdagen antwoord.

Bij een garantie of defect kunt u het artikel kosteloos retourneren. Stuur de artikelen die u wilt retourneren naar het volgende adres (geen postzegel nodig): 

Louisana Bodyfashion
Antwoordnummer 95
3200 VB Spijkenisse

Retourneren is gratis via PostNL als u gebruikmaakt van ons antwoordnummer. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor u.

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen dat u de overeenkomst wilt herroepen. U kunt gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. 

U kunt uw verzoek kenbaar maken per e-mail via info@louisana.nl of telefonisch via 010-214 35 00. Wij zijn op dinsdag t/m zaterdag telefonisch bereikbaar van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Nederlandse klanten kunnen artikelen die ze willen retourneren naar het volgende adres opsturen (geen postzegel nodig): 

Louisana Bodyfashion
Antwoordnummer 95
3200 VB Spijkenisse

Belgische klanten kunnen artikelen die ze willen retourneren naar het onderstaande adres opsturen.  Wij zullen de verzendkosten vergoeden en dit bij ontvangst van de retourzending naar u overmaken.

Louisana Bodyfashion
Admiraliteitskade 81
3063 EG Rotterdam
Nederland

Als u gebruik maakt van ons antwoordnummer, houdt er dan rekening mee dat het risico voor de terugzending bij u als consument blijft liggen. Mocht het product kwijtraken tijdens de retournering, dan is dit uw risico. Wij raden u daarom aan ​(bij hogere orderwaarde) uw verzending te verzekeren en een verzendbewijs te bewaren.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn slipjes/onderbroeken waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na levering is verbroken. 

Afgeprijsde artikelen mogen niet worden geruild. 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van betaling of levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard wijze) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Ruilen
Voor het ruilen van artikelen geldt dezelfde procedure als hierboven beschreven. Geef dan in uw verzoek aan welk artikel u in plaats van het te ruilen artikel wenst te ontvangen.